Beschermingsbewind

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Beschermingsbewind

Beschermingsbewind is erop gericht uw financiële belangen te behartigen.

Er kunnen omstandigheden zijn waardoor het u (tijdelijk) niet lukt uw financiële administratie op orde te krijgen en te houden. Geestelijke of lichamelijke handicap, dementie, verslaving, ziekte en depressie zijn voorbeelden van mogelijke oorzaken hiervan. Het zou voor u een verlichting zijn wanneer u zich geen zorgen meer hoeft te maken over uw inkomsten en uitgaven. In dat geval zou beschermingsbewind een uitkomst kunnen bieden.

In samenspraak met u

Nemen wij alle financiële verplichtingen van u over, zodat u er zelf niet meer naar om hoeft te kijken.

 • Aanvragen beheerrekening
 • Aanvragen leefgeld rekening
 • Aanvraag indienen bij de kantonrechter
 • Zorgdragen dat alle inkomsten op de beheerrekening binnenkomen
 • Budgetplan opmaken (overzicht inkomsten en uitgaven)
 • Betalen vaste lasten
 • Betalen ‘losse’ rekeningen
 • Invullen belastingaangifte en aanvragen heffingskortingen van het jaar waarin uw goederen onder bewind zijn gesteld
 • Aanvragen huur- en zorgtoeslag via de Belastingdienst
 • Aanvragen bijzondere bijstand
 • Aanvragen kwijtscheldingen van het jaar waarin uw goederen onder bewind zijn gesteld
 • Inventariseren van schulden
 • Begeleiden naar schuldhulpverleningsorganisatie (gemeente)
 • Treffen van (kleine) betalingsregelingen
 • Het indienen van nota’s bij de ziektekostenverzekering
 • Jaarlijks rekening en verantwoording afleggen aan u of de kantonrechter