Tarieven

Beschermingsbewind

Alleenstaande

Intaketarief                                                                             € 543,00

Maandtarief
Beschermingsbewind                                                         € 96,08
Beschermingsbewind met schulden                             € 124,33         

Samenwonend/echtpaar

Intaketarief                                                          € 651,00

Maandtarief                                                                                      Beschermingsbewind                                      € 115,33                                        Beschermingsbewind met 1 schuld             € 132,25   
Beschermingsbewind met 2 schulden       € 149,17 

Overige

Ontruiming (1 persoon)                                                      € 339,00   
Eind Rekening en Verantwoording (1 persoon)           € 204,00

Ontruiming (2 personen)                                                   € 406,80 
Eind Rekening en Verantwoording (2 personen)        € 244,80

Bijzondere werkzaamheden:
Uurtarief                                                                                  € 67,80

Budget Coaching

Intaketarief                                                                            € 410,00

Uurtarief                                                                                 €   65,00

Genoemde tarieven zijn vastgesteld door het Ministerie van Veiligheid en Justitie, gelden vanaf 1 januari 2020.  De tarieven worden jaarlijks geïndexeerd en zijn exclusief 21% BTW.

Voor meerdere tarieven kunt u contact opnemen met ons.
Indien de kosten van beschermingsbewind niet kunnen worden gedragen door de rechthebbende, dient Gelders Bewind bij uw gemeente
een aanvraag voor bijzondere bijstand in.