Budget beheer

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Budget beheer

Samen met u maken we een budgetplan. De budgetbeheerder zorgt ervoor dat de vaste laste (ondermeer huur, hypotheeklasten) en het leefgeld op tijd betaald worden. We maken duidelijke afspraken die zullen gelden tijdens het beheer. Budgetbeheer wordt gestart zonder de tussenkomst van de kantonrechter en u bent vrij de dienst weer op te zeggen.

Budgetbeheer is perfect in combinatie met budgetcoaching om de financiële zaken op orde te brengen en rust te scheppen. Geleidelijk kunt u de draad zelf weer oppakken of u kiest ervoor deze ondersteuning te behouden en u laat de budgetbeheerder uw vaste lasten betalen.

Budgetbeheer totaal biedt hetzelfde als beschermingsbewind alleen dan op contractbasis. Een prima oplossing als u in afwachting bent op de uitspraak van de kantonrechter of wanneer u helemaal niet wilt dat er een kantonrechter bij aan te pas komt.

In samenspraak met u, doen wij het volgende:

 • Openen beheerrekening
 • Aanschrijven alle inkomens instanties
 • Aanschrijven alle vaste lasten ontvangers
 • Opmaken budgetplan
 • Ontvangen van alle inkomsten
 • Betalen van alle vaste lasten
 • Betalen ‘losse’ rekeningen
 • Het indienen van nota’s bij de ziektekostenverzekering
 • Overmaken leefgeld (wekelijks)
 • Toesturen financieel overzicht

Tegen extra vergoeding

 • Aanvragen toeslagen
 • Aanvragen bijzondere bijstand voor onze kosten (indien van toepassing)
 • Aanvragen kwijtscheldingen
 • Invullen belastingaangifte en aanvragen heffingskortingen